Reinforce Training & Advies

           

 

 

Leiderschap

Leiderschap is bij veel bedrijven een thema dat nog de nodige aandacht verdient. Het komt nog te vaak voor dat beginnend leidinggevenden meteen aan de slag moeten in hun nieuwe rol, zonder dat er voldoende tijd wordt geïnvesteerd in training en begeleiding. 

De vaardigheden die leidinggevenden dienen in te zetten zijn complex van aard. Zonder training en goede begeleiding mag een organisatie niet verwachten dat deze snel aangeleerd worden. Als de coaching van de eigen manager ook nog achterwege blijft is het gevolg voorspelbaar; een functionaris die gaat 'zwemmen', gefrustreerd raakt, gedemotiveerde medewerkers en een teruglopende productiviteit die de organisatie veel geld kost.

Om effectief leiding te kunnen geven hebben de leidinggevenden kennis en vaardigheden nodig die hen in staat stellen:  

  • uit te vinden wat de medewerkers nodig hebben om hun persoonlijke- en organisatiedoelen te halen;
  • een verscheidenheid aan leiderschapsstijlen in te zetten om goed aan  te kunnen sluiten bij de behoefte van de medewerker, afhankelijk van  het ontwikkelingsniveau;
  • een communicatieproces op gang te brengen om overeenstemming    te bereiken over wat de leidinggevende en medewerker van elkaar kunnen verwachten als zij samenwerken.

Deze 3 vaardigheden vormen de basis van de leiderschapsprogramma's 

Reinforce Training & Advies heeft zich gespecialiseerd in trainingen op het gebied van leiderschap, teamvorming en persoonlijke effectiviteit die  leidinggevenden ondersteunen in zijn/haar taken binnen het werkgebied.  De organisatiedoelen en cultuur van de organisatie is daarbij leidend. 

 

Geïnteresseerd? Kijk verder op deze site en/of vraag een gratis gesprek aan. Kunnen we gelijk eens kennismaken.